CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

Moitas grazas por asistir á Mariña en Ruta, esperamos que disfrutases da experiencia. Coa finalidade de mellorar o noso traballo agradeceriamos que cubrises este breve cuestionario de satisfacción.